Danske i Grønland i det 18, aarhundrede, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Kjøbenhavn 1945Kildeoplysninger