Slægtshistoriske optegnelser (verner-asholt.dk)Kildeoplysninger